Hva sier barn om sparing?

Hva skjer når man tar med et kamera til en skole, setter det opp i et klasserom og lar barn fortelle om sparing? Hvor mye penger har Henriette, Kornelius...