Kan de ansatte ta fri når som helst?

Publisert: 16/03/2017 | Kategori: Annet rundt bedriftsliv, Bedriftsliv

Et avbrekk fra jobben er viktig. Alle fortjener en ferie. Men selv når det gjelder ferier og fridager finnes det regler å følge. Hvilke rettigheter og krav finnes? Det finner du svar på her.

Som ansatt har man rett på 25 virkedager i løpet av en år. Siden lørdag også regnes som en virkedag utgjør 25 dager totalt 4 uker og én dag. De aller fleste opererer imidlertid med 5 uker ferie.

Ferieplikt

Ja, det finnes noe som heter ferieplikt. Arbeidstakere har ikke bare rett til å ta ferie, de plikter å gjøre det. Det er både den ansattes og arbeidsgiverens ansvar for at feriedagene brukes. Å ikke sørge for at arbeidstaker tar ferie kan medføre erstatningsplikt. Ansatte som pålegges ferie kan nekte å gå ut i ferie dersom det medfører økonomiske vanskeligheter å ta fri. Hvis dere har stengt i fellesferien må de ansatte ta fri uansett.

Sommerferie og sammenhengende fri

I løpet av 1. juni til 30. september har man rett på 3 uker sammenhengende ferie. Arbeidsgiver bestemmer når disse 3 ukene skal tas. De ansatte kan selv komme med ønsker, men ikke avgjøre tidspunktet for når ferien skal starte.

Ferieavtaler er bindende

Selv om man ikke har krav på fri akkurat når man vil, strekker de fleste arbeidsgivere seg langt for å etterkomme de ansattes ønsker. Ferie og fri må alltid vurderes opp mot arbeidsmengde og bedriftens behov. Når du og dine ansatte har blitt enige om datoer, er avtalen bindende. Hvis det likevel oppstår behov for arbeidskraft må du som arbeidsgiver dekke eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med dette.

Kan man ta fri når man vil?

Nei, man har ikke rett til å ta fri når som helst. Uansett hvilken grunn du har for å be om fri så må dette avtales med arbeidsgiver. I mange situasjoner tror folk at de fikk fri fordi de hadde krav på det, mens den egentlige grunnen var raushet fra arbeidsgivers side. Bedriftseiere og ledere som forsøker å finne beste løsning har ofte ansatte som trives godt. Det lønner seg alltid å forsøke å komme til enighet.

Ønsker du å gjøre noe ekstra for dine ansatte, selv når de ikke er på jobb? Da kan du se hvilke fordeler det er med en reiseforsikring som dekker dine ansatte på jobb- og fritidsreiser.