Tenk før du kjøper forsikring!

Publisert: 20/04/2017 | Kategori: Annet rundt bedriftsliv, Bedriftsliv

Å forsikre bedriftens ansatte og verdier er noe av det viktigste du gjør. Selv om det har blitt lettere å velge forsikring, er det enkelte ting man ofte ikke tenker på. Våre rådgivere hjelper tusenvis av mennesker i året, her er noen av deres beste tips.

– Mange bedrifter bruker for liten tid til å tenke på hva forsikringsselskapene kan tilby dem, sier Villiam Strømme.

Villiam Strømme, Teamleder Kundefront BM

Han er daglig i kontakt med bedrifter og kunder i hele landet. Ifølge Strømme er det å be om rådgivning til å velge riktige produkter og få forsikringer tilpasset din bedrift noe av det viktigste du kan gjøre.

Tenk før du kjøper

Det er lett å sammenligne seg selv med andre, noe man ikke alltid er tjent med.

– Tenk heller på deg selv og hva som er det verste som kan skje med din bedrift. Hva er du mest redd for som daglig leder? Når du har svaret på dette, er det også tydelig hvilke forsikringsprodukter du trenger, fortsetter Strømme.

Altså handler det ikke bare om pris, men om å finne de forsikringene som gir dekningen du og dine ansatte trenger.

Husk at ting forandrer seg

Verden er i stadig endring. Det er sikkert bedriften din også. Kanskje vokser du, kanskje må du si opp folk, kanskje blir du kjøpt opp eller kjøper noen opp? Behovene dine endrer seg i takt med bedriften din. Noe som også vil påvirke hva du trenger av forsikringer.

– Alle bedrifter er forskjellige. Enkelte er veldig bevisste på hva de trenger, andre trenger mer hjelp. Husk at forsikringene stadig forbedres og endres, det lønner seg å følge med, sier Strømme.

Ting forandrer seg og behov endres i takt med bedriften din – det kan påvirke forsikringene dine.

Vær grundig

En god forsikring handler om mer enn bare pris. Gevinstene av en solid forsikring er mange. Det verste er å kjøpe en forsikring i god tro, for deretter å oppdage at den ikke gir dekningen man trenger. Strømme sitt beste tips er enkelt.

– Sett av god tid til en skikkelig gjennomgang. Sørg for at forsikringen dekker dine behov. Det kan også være lurt å ha alt samlet et sted. Alle mulighetene du har kan du se her.

Et hett tips er å gå gjennom forsikringene dine én gang i halvåret og se om du skal gjøre noen endringer. Hvilke enkle grep du kan gjøre for å gjøre forsikringen din enda bedre finner du her.