Derfor burde du ha uførepensjon i barneforsikringen

Publisert: 04/10/2018 | Kategori: Barneforsikring, Privatliv

Et liv på en lav uføretrygd er alternativet for veldig mange om det utenkelige skulle skje – og barnet ditt aldri får mulighet til å delta i arbeidslivet på grunn av sykdom eller en ulykke. For mange blir barneforsikring med uføredekning redningen.

Produkstsjef for barneforsikring forklarer hvorfor det er viktig å ha

Produktsjef, Pål Borge-Eikli.

Blir barnet ditt ufør før han eller hun har rukket å opparbeide seg pensjonspoeng får de nemlig ikke mer enn rundt 230.000 kroner årlig fra folketrygden. Det er ikke mye å leve på.

Stadig flere nordmenn forsikrer heldigvis både seg selv og barna sine – ikke bare materielle goder som bil og bolig.

– Vi tenker ikke på at barna våre kan bli uføre, men jeg anbefaler alltid å ta med uførepensjon i forsikringen som et minimum. Den viktigste årsaken er at de da får utbetalingen dersom de ikke kan jobbe på grunn av skade eller sykdom når de blir voksne.

– Heldigvis blir de færreste uføre, men legger du til uførepensjon sikrer du barnet ditt en månedlig utbetaling frem til de fyller 67 år i tillegg til det de får utbetalt fra folketrygden. Det kan bidra til en høyere levestandard, sier produktsjef for barneforsikring i SpareBank 1 Forsikring, Pål Borge-Eikli.

Uførepensjon eller uførekapital?

Barneforsikring fra SpareBank 1
  • gir engangsutbetaling ved ulykkesskade og utvalgte sykdommer
  • gir deg dagpenger ved barnets sykehusopphold
  • gir deg ekstra pengestøtte dersom hjelpestønad fra NAV er innvilget
  • gir deg erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke
  • gir deg støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler
  • gir deg betalingsfritak ved foresattes død
  • gir deg utbetaling ved død

I tillegg kan du utvide forsikringen med uførepensjon og/eller uførekapital for å gi barna en trygghet inn i voksen alder.

Ved valg av barneforsikring er det en ting spesielt du som foreldre bør sørge for er inkludert. Forsikringen bør ha en uføredekning. Men hva slags uføredekning? Her finnes det ulike kombinasjoner med ulike utbetalingsformer.

– Uførepensjon er en månedlig utbetaling der du kan velge mellom tre ulike forsikringsummer.

Men for å gjøre det hele mer komplisert kan du også inkludere uførekapital i forsikringen. Her utbetales et engangsbeløp dersom barnet har vært minimum 50 prosent varig ufør i sammenhengende to år. Den beste dekningen på markedet får du ved å kombinere en barneforsikring med både uførepensjon og uførekapital, men må du velge – gå for uførepensjonen.

– Uførepensjon vil utgjøre et større beløp på sikt. Heldigvis er det jo ikke slik at alle barna som drar nytte av en barneforsikring blir uføre i en eller annen grad. En slik forsikring er også en trygghet i sykdomsperioden eller under behandling. Inkluderer dere uføredekning kan også barna ta med seg denne tryggheten inn i voksenlivet slik at de unngår et liv med lav trygd, avslutter han.

Sjekk pris på barneforsikring i dag!