Ekspertens anbefaling sikrer barnas fremtid

Publisert: 16/03/2016 | Kategori: Barneforsikring, Privatliv

Ta barnas fremtid på alvor. 

Hvis barnet ditt rammes av sykdom eller ulykke i ung alder, kan det være at hun eller han aldri får mulighet til å delta i arbeidslivet. Da kan et liv på en uføretrygd være eneste alternativ. Vår ekspert Vivi Lier Thorkildsen, produktsjef i Sparebank1 Forsikring, forklarer hvorfor Barneforsikring med uføredekning er viktig.

– Vi tenker ikke på at barna våre kan bli uføre, men jeg anbefaler alltid å ta med uførepensjon i forsikringen som et minimum. Da vil de få utbetalingen dersom de ikke kan jobbe på grunn av skade eller sykdom når de blir voksne, sier Thorkildsen.

Dersom du legger til uførepensjon sikrer du barnet ditt en månedlig utbetaling frem til de fyller 67 år i tillegg til det de får utbetalt fra Folketrygden. Det kan bidra til en bedre levestandard.

Hva skal jeg se etter?

Ved valg av barneforsikring er det spesielt tre ting du bør ha inkludert: Forsikringen bør dekke både ulykke og sykdom samt ha en uføredekning. Her finnes det ulike kombinasjoner med ulike utbetalingsformer.

– Uførepensjon er en månedlig utbetaling, men du kan også inkludere uførekapital i forsikringen. Da utbetales et engangsbeløp dersom barnet har vært minimum 50 prosent varig ufør i sammenhengende to år. Den beste dekningen på markedet får du ved å kombinere en barneforsikring med både uførepensjon og uførekapital. Men må du velge – gå for uførepensjonen, sier Thorkildsen.