Trenger jeg barneforsikring?

Publisert: 08/03/2018 | Kategori: Barneforsikring, Privatliv

I nabolandet Sverige er langt flere barn forsikret enn i Norge. Kanskje er det fordi vi har så stor tiltro til at folketrygden dekker alt vi trenger om uhellet skulle være ute. Det stemmer ikke alltid.

Produkstsjef for barneforsikring forklarer hvorfor det er viktig å ha

Produktsjef i SpareBank 1, Pål Borge-Eikli

– Staten tar veldig godt vare på barn – de får behandlingene de trenger og blir høyt prioritert. Dessverre er det slik at mange glemmer de økonomiske utfordringene som kan oppstå ved sykdom og ulykke, sier produktsjef i SpareBank 1, Pål Borge-Eikli. 

Dersom barnet ditt blir ufør, må det nemlig klare seg med liten pensjon fra folketrygden. Pensjonen er mye mindre enn en gjennomsnittlig lønning.

– Sammenlignet med andre på samme alder som tjener egne penger, har man veldig lite. En barneforsikring med en uføredekning kan dekke noe av inntektstapet, forklarer Borge-Eikli

Sjekk hva som dekkes

I barnehagen, på skolen og på ulike fritidsaktiviteter er ulykkesforsikring ofte inkludert. Riktignok betyr ikke det at barnet ditt automatisk er forsikret utenom dette.

Når det i tillegg er langt mer sannsynlig å bli alvorlig syk enn å bli utsatt for ulykker, bør det ikke være et spørsmål om, men hvilken barneforsikring du bør ha.

Barneforsikring fra SpareBank 1

Barneforsikringen kan du kjøpe for barn som er mellom 2 måneder og 16 år. Den opphører når barnet fyller 26 år.

  • engangsutbetaling ved utvalgte sykdommer
  • ekstra pengestøtte dersom hjelpestønad fra NAV er innvilget
  • engangsutbetaling dersom barnet får en varig medisinsk invaliditetsgrad som følge av ulykke
  • dagpenger ved barnets sykehusopphold
  • erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke
  • støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler
  • engangsutbetaling ved barnets død og dersom en av de foresatte dør betaler SpareBank1 forsikringen frem til barnet fyller 20 år.

I tillegg kan du utvide forsikringen med uførepensjon og/eller uførekapital for å gi barnet en trygghet inn i voksen alder.

Gjelder for forsikringer som er kjøpt etter 15. mai 2017

Det finnes mange tilbydere i markedet og de ulike forsikringspakkene kan tidvis være vanskelig å skille fra hverandre. Så hvordan velger du riktig forsikring?

Produktsjefen oppfordrer alle til å sørge for at forsikringen dekker uførhet.

– Vi anbefaler å ta med uførepensjon i forsikringspakken. En uførepensjon betyr at barnet ditt får månedlige utbetalinger frem til de fyller 67 år på toppen av det de får fra folketrygden. Du kan også legge til en uførekapital som er en engangsutbetaling hvis du ønsker ekstra trygghet.

– Jeg mener at uførepensjoner er det viktigste å ha med i barneforsikringen fordi det går til barnet, sier Borge-Eikli

En trygghet for hele familien

Velger du å kjøpe en barneforsikring, kjøper du samtidig en trygghet for hele familien. Muligheten til å slippe økonomiske bekymringer i en vanskelig tid, og muligheten for barnet ditt å klare seg økonomisk i fremtiden.

– Dere kan rett og slett slippe enda en bekymring, avslutter han.

Sjekk pris på barneforsikring i dag!