Alt du bør vite om behandlingsforsikring

Publisert: 23/09/2016 | Kategori: Behandlingsforsikring, Privatliv

Du har kanskje hørt om forsikringen som skal gjøre det enklere for deg hvis du blir syk eller skadet, men usikker på om det er noe for deg? Her er svarene på de mest stilte spørsmålene.

Hvorfor bør man ha en behandlingsforsikring?

Selv om vi i Norge får hjelp av det offentlige hvis noe skulle skje, er det ofte litt ventetid hvis det ikke er snakk om en sykdom eller skade som må behandles akutt. En behandlingsforsikring i SpareBank1 sørger for at du kommer raskt til behandling når noe har skjedd, og du får en personlig sykepleier som sørger for at du kommer til riktig spesialist og ordner alt det praktiske for deg. Forsikringen hjelper deg med andre ord til å komme tilbake til jobb og andre aktiviteter så raskt som mulig.

Hva dekker behandlingsforsikringen?

Behandlingsforsikringen i SpareBank 1 dekker billeddiagnostikk som for eksempel MR og CT, legespesialist, mulighet for andregangsvurdering, operasjon/sykehusbehandling, medisiner under sykehusopphold, rehabilitering etter sykehusopphold og reiser og losji.

Er det noe forsikringen ikke dekker?

Behandlingsforsikringen omfatter ikke fysioterapi, naprapat, manuellterapeut og kiropraktor, psykolog- og psykiatritjenester. Unntaket er dersom det er behov for rehabilitering etter operasjon som er bestilt og betalt av forsikringen. Da kan for eksempel fysioterapi være dekket.

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Alle personer mellom 16-69 år som har bodd i Norge de siste fem årene og har norsk personnummer.  

Hva skjer når man eventuelt får bruk for forsikringen?

Først skaffer du henvisning fra legen din. Deretter går du inn på sparebank1.no/meldskade og fyller ut nødvendig informasjon.

Hvilke reiseutgifter dekkes ved konsultasjon/operasjon?

Hvis det er over fem mil mellom bosted og behandlingsstedet, får du dekket utgifter til reise og losji i forbindelse med behandling. Hvis behandlingsstedet mener det er medisinsk nødvendig at du ha med ledsager, refunderes ledsagers reise- og losjikostnader.  

Hvilken oppfølging får jeg underveis?

Du velger selv hvor tett oppfølging du vil ha. Dette avklares i første samtale med SpareBank1.

Hvor kan man få behandling?

Forsikringen gjelder for behandling i Norge, Sverige, Danmark – selv om sykdom eller ulykkesskade inntreffer utenfor disse landene.

Hvor raskt får man behandling?

Får man behov for å bruke forsikringen får du billeddiagnostisktikk, for eksempel MR og CT, innen 10 virkedager. Om nødvendig får du også spesialistbehandling innen 10 virkedager og operasjon/sykehusbehandling innen 15 virkedager.

Må jeg betale egenandel?

Nei. I denne forsikringen er det ingen egenandel.

Vil du vite mer? Her finner du alle vilkårene for behandlingsforsikring i SpareBank1 og her kan du sjekke pris på behandlingsforsikring.