Er smartforsikring smart for personvernet?

Publisert: 24/05/2017 | Kategori: Bilforsikring, Privatliv

Smartforsikringer stiller høye krav til personvern. Her svarer personvernombudet i SpareBank 1 på de mest stilte spørsmålene.

Nylig lanserte SpareBank 1 «Smart bilforsikring». Smart bilforsikring gir deg fordeler dersom du kjører med flyt og bidrar til å redusere risikoen for skader.

Med en smartplugg i bilen og en app på telefonen er du i gang med smart bilforsikring og kan oppnå lavere pris og andre fordeler på bilforsikringen din.

Du kobler en smartplugg i bilen, og pluggen innhenter data om din kjøreatferd, slik at du enkelt kan se om du kjører med god flyt. God flyt betyr at du kjører med mindre bråbrems, rask akselerasjon og hard svingning, noe som igjen indikerer at du er en oppmerksom og trygg sjåfør.

Via smartpluggen, hentes det ut data som registrerer hvordan du kjører. Pluggen «snakker» med appen Spinn som du laster ned på telefonen din, og via Spinn kan du få opp din score etter endt kjøretur. Jo høyere kjørescore, jo bedre flyt kjører du med.

Men så var det denne datainnsamlingen, da. Da Respons Analyse nylig utførte en undersøkelse for SpareBank 1, gikk det frem at 7 av 10 nordmenn er bekymret for å oppgi persondata til bedrifter og organisasjoner. Forsikringsselskapet er vi mindre bekymret for å oppgi persondata til, viser undersøkelsen.

Bekymret for data på avveie

Nye produkter og tjenester som baserer seg på måling av atferd, slik som Smart bilforsikring, krever at personvern settes øverst på prioriteringslisten hos tilbyderne. I følge den ferske undersøkelsen frykter folk at data skal komme på avveie eller bli brukt mot dem.

– Smart bilforsikring samler kun inn data om hvordan du kjører bilen din. I praksis så handler det om hvor offensivt du kjører bilen, altså data som går på hard oppbremsing, hard akselerasjon og hard svingning. I tillegg samler vi inn data om hvor langt bilen kjører og hvor mange ganger du har kjørt i forskjellige hastighetsintervaller, sier personvernombud Marius Pellerud i SpareBank 1.

Vet ikke hvor du er

SpareBank 1 vil ikke vite noe om hvorvidt du overtrer fartsgrensen, hvem som kjører eller hvor du befinner deg.

Personvernombud Marius Pellerud i SpareBank 1.

– Nei, vi har valgt en løsning som ikke sier noe om hvor du befinner deg, og dermed vet vi heller ikke hvilken fartsgrense det er der du kjører. Vi samler kun inn data for å kunne fastsette pris på forsikringen, og vil ikke bruke dataene i oppgjørssammenheng. Det er gjort et grundig arbeid med tanke på hvem som skal ha tilgang til dataene. De som jobber med skadeoppgjør, har eksempelvis ikke tilgang til disse.

Strenge rutiner

Når det gjelder oppbevaring og sletting av data, så har SpareBank 1 strenge rutiner for dette.

Marius Pellerud understreker at innsamlet data både kan og skal slettes, og det er etablert strenge sletterutiner rundt kjørescoredata – mye strengere enn øvrige forsikringsrutiner.

– De dataene som SpareBank 1 har samlet inn for å beregne pris, må vi ta vare på i ett års tid. Det er fordi pris beregnes for ett år av gangen. De dataene som gjøres tilgjengelig for sjåføren vil vi tilby å lagre i opptil tre år slik at sjåføren kan se utvikling på kjøremønsteret sitt. Hvis man ønsker at disse dataene skal lagres kortere, så er det opp til kunden.

Men hva sier Datatilsynet om dataene som SpareBank 1 samler inn i sin smarte bilforsikring?

– Vi har en konsesjon fra Datatilsynet som sier at dette er noe de synes er akseptabelt. I tillegg har vi fått tilbakemelding på at de er fornøyde med at vi ikke samler inn informasjon om hvor bilen befinner seg. Det er data vi ikke har i løsningen, og heller ikke kan hente inn, og det er godt personvern, sier Pellerud.