Slik kjører nordmenn bil

Skrevet av: Heidi F. Enger Otone | Publisert: 04/10/2018 | Kategori: Bilforsikring

100 millioner kilometer sier mye om hvordan nordmenn kjører bil. Hvilke fylker har sjåførene med mest flyt i trafikken? Og kjører menn mer forsiktig når de har fått barn?

Siden Smart bilforsikring ble lansert i 2017 har rundt 20.000 nordmenn tatt den i bruk. Smart bilforsikring skal motivere og belønne trygg kjøring med god flyt. Ut ifra hvordan sjåføren akselerer, bremser og håndterer bilen i svinger dannes det en kjørescore som sier noe om hvor god flyt en kjører med i trafikken. Med god kjørescore kan en oppnå rabatt på forsikringen.

– Til nå har kundene våre kjørt 100 millioner kilometer. Det tilsvarer 2 millioner timer, eller 220 år, med sammenhengende kjøring. Dermed får vi en god pekepinn på hvordan nordmenn kjører bil, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i SpareBank 1 Forsikring.

“ved å kjøre med bedre flyt, oppnår de rabattert pris på bilforsikringen sin.”

Gutta hardest på gassen

Erfaring bak rattet er viktig for å skape flyt i trafikken. Det er kanskje ingen stor overraskelse at det er de yngste sjåførene som kjører med mindre flyt, og dermed også har en lavere kjørescore. Med det utgangspunktet er de også en gruppe som kan ha mye å hente på å ha Smart bilforsikring. En dårlig kjørescore kan aldri påvirke prisen negativt, men ved å kjøre med bedre flyt, oppnår de rabattert pris på bilforsikringen sin.

– Det er store forskjeller på kvinner og menn, spesielt blant de yngste. Gutter har gjennomgående en mer aggressiv og offensiv kjørestil enn jenter. Det gir seg først og fremst utslag på harde tråkk på gassen, men guttene tråkker også hardt på bremsepedalen mye oftere enn jentene, selv om det er individuelle forskjeller, sier Skovly.

Hvem i familien er best bak rattet – nå kan dere endelig få svar!

Slår farsinstinktet inn?

Vi ser at menn står for tre fjerdedeler av kjøringen og kvinnene for en fjerdedel. Når det kommer til høy fart, vet vi at det er menn som generelt gjør seg bemerket. Samtidig oppnår menn, ifølge kjørestatistikken vår, bedre score på akselerasjon enn kvinner i ett alderssegment – og det er i midten av trettiårene.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik, men en skal ikke se bort fra at dette er aldersperioden hvor menn har fått sitt første barn og dermed tar det litt mer pent i trafikken, sier Svein.

Nordlendinger og hedmarkinger mest flyt

Nordlendingene og hedmarkingene er de som er flinkest til å kjøre med flyt, mens det er sørlendingene som har sjåførene med den mest aggressive kjørestilen.  Bergenserne bråbremser mest, mens folk fra Haugesund er hardest på gassen.

– Lokale bykamper er alltid litt morsomt og for eksempel ser vi at Porsgrunn slår Skien, og Sarpsborg slår Fredrikstad når det kommer til å kjøre pent, sier Skovly.
Disse tallene oppdateres hver måned. Her kan du sjekke om bilen du kjører er blant de som kjører best, og om stedet du bor ligger høyt eller lavt på listen over kjøring med god flyt.