Smart bilforsikring – tryggere og bedre pris

Publisert: 08/08/2018 | Kategori: Bilforsikring, Privatliv

Hvis du er opptatt av å være en trygg sjåfør, er Smart bilforsikring midt i blinken for deg. Smart bilforsikring motiverer til tryggere kjøring ved at du hele tiden har kontroll på kjørestilen din gjennom appen Spinn. Kjører du med god flyt i trafikken blir du belønnet for det, men aldri straffet om motsatt.

Med andre ord: Ideelt for deg som kjører trygt, med god flyt i trafikken, og som synes det er all right å bli belønnet for det.

Lav risiko – lav pris

Den nye «Smart bilforsikringen» fra SpareBank 1 samler, analyserer og overfører data om hvordan bilene kjøres. Dette gjøres gjennom en smartplugg som du setter i bilen.

Dataene brukes til å gi deg fordeler, dersom bilen blir kjørt på en måte som reduserer risikoen for skader. Hensikten er å gjøre deg og dine medtrafikanter til tryggere og mer oppmerksomme sjåfører, samt å forebygge skader på norske veier.

Smartpluggen samler ikke inn data om hvor du oppholder deg, men den registrerer kjøreadferd, altså hvordan du gasser, bremser og svinger. Forsikringen skal påvirke sjåføren til å kjøre med flyt – altså med mindre bråbrems, rask akselerasjon og hard svinging. Dette bidrar til at du fortsetter å kjøre trygt, samtidig som du får en fordelaktig pris fordi du kjører med mindre risiko for skader.

Lære av egen kjøring

Du kan følge med på kjørescoren din i en app på mobilen. Den er koblet opp mot smartpluggen via bluetooth. I Spinn-appen kan du velge å få tilbakemeldinger på hvordan du kjører underveis, men da må du ha mobilen montert i et feste nær synsfeltet ditt.

Du kan velge å sjekke dagens eller ukas kjørescore i kjøredagboken i appen. Det er mye god læring i å følge med på kjøringen i appen.

Forebygger skader

– Med smart bilforsikring går vi nå fra å være et forsikringsselskap som rykker inn etter en skade, til å være et selskap som har fokus på å forebygge at skader skjer ved bruk av smart teknologi. Målet vårt er å motivere sjåfører til å kjøre tryggere. Tryggere atferd er bra for kundene, bra for oss, og bra for samfunnet, sier leder for innovasjon i SpareBank 1, Svein Skovly.

– Det er viktig å huske hvilken enorm gevinst det er, om vi som ansvarlig forsikringsselskap klarer å unngå at skader skjer. De menneskelige kostnadene ved uhell, enten de er knyttet til bil, hjem eller helse, er så mye større enn bare de økonomiske. Derfor satser vi så tungt på smartforsikringer.

Også for samfunnet vil den nye smartforsikringen kunne bety mye når antall uhell og skader går ned som følge av tryggere kjøring. Smart bilforsikring vil kunne bidra til tryggere veier.

Gode erfaringer fra utlandet

Erfaringen fra smarte bilforsikringer internasjonalt er at 1 av 20 skader unngås fordi sjåførene motiveres til å kjøre tryggere. Andre erfaringer indikerer at sjåførene endrer sin kjøreatferd umiddelbart, og kjører tryggere. Smartforsikringer vil med andre ord bidra til et tryggere samfunn.

– Men hva med kundene – vil de ha smartforsikringer?

I en undersøkelse som Respons analyse har gjennomført for SpareBank 1, svarer nær halvparten av bileierne (47%) at en smartforsikring for bil, som belønner tryggere kjøring, er aktuelt for dem.

Likevel vil ikke kundene ukritisk oppgi persondata til kommersielle aktører.

– Det er vi svært bevisste på i vårt arbeid, sier personvernombud i SpareBank 1, Marius Engh Pellerud, som mener at all bruk av smartteknologi krever åpenhet, valgfrihet og høy tillit fra kundene. Det setter høye krav til personvernet.

– Kundene skal være trygge på at vi ikke samler mer data enn vi skal. Samtidig er det en forutsetning for smartforsikringer at vi vet mye om kundenes atferd, og har mulighet til å måle, motivere til og belønne tryggere atferd.