3 enkle grep som kan gjøre forsikringen din enda bedre

Publisert: 20/04/2017 | Kategori: Bedriftsliv, Gruppelivsforsikring for bedrifter

Når du driver egen bedrift er du nødt til å forsikre dine ansatte. Men utover det lovpålagte, finnes det noe mer du bør tenke på? Ja, her er 3 enkle grep du kan gjøre allerede i dag.

Daniel Nils Buskas, Forsikringsspesialist Bedrift i SpareBank 1

– Mange små bedrifter har ofte kun de lovpålagte forsikringene, men ikke så mye mer, sier Daniel Nils Buskas i SpareBank 1.

Han påpeker at mange glemmer å sjekke hva forsikringen dekker opp mot hva den koster. Å oppdage i ettertid at man ikke har dekningen man trenger kan være en kostbar affære. Derfor er god planlegging når man kjøper forsikring viktig. Selvfølgelig er det lett å gjøre endringer i etterkant, bare se under.

1. Velg en gruppelivsforsikring og en reiseforsikring for de ansatte!

En gruppelivsforsikring sikrer den ansattes familie hvis vedkommende skulle dø. Noe som bidrar til en trygg økonomisk hverdag i en sårbar fase. Mer positivt er en reiseforsikring som dekker de ansatte også på fritiden. Reiseforsikringen kan også utvides til å dekke den ansattes familie. Det kan du gjøre her!

2. Utvid yrkesskadeforsikringen

Alle bedrifter må ha en yrkesskadeforsikring for sine ansatte, men denne dekker kun det lovpålagte.

– Flere tror at en yrkesskadeforsikring dekker mer enn den gjør, sier Buskas.

Han anbefaler å la forsikringen også dekke skader som skjer på reise til og fra jobb, samt å ha en invaliditetsgrad ut over de lovpålagte 15%.

3. Husk ansvarsforsikring!

Mange bedrifter, da særskilt mindre bedrifter, har ikke ansvarsforsikring. Rammes du av et erstatningskrav og ikke har denne forsikringen, kan du i verste fall gå konkurs. En ansvarsforsikring er på sett og vis bedriftens livsforsikring og kan hjelpe deg med å dekke tapet. Les mer om ansvarsforsikring her.

Ønsker du å forbedre forsikringene dine, men opererer med et stramt budsjett? Da har Buskas et særdeles godt tips.

– Både bedriften din og forsikringene er i stadig utvikling. Gå gjennom forsikringene dine én gang i halvåret og øk dekningen etter behov, sier forsikringsrådgiveren fra SpareBank 1.

Ønsker du å kjøpe forsikringer på nett? Det er lett, bare klikk her og beregn pris på dine nye forsikringer i dag.