Innboforsikringen dekker mer enn du kanskje tror

Skrevet av: Heidi F. Enger Otone | Publisert: 04/10/2018 | Kategori: Innboforsikring, Privatliv

Innboforsikringen dekker tap av eller skade på eiendeler og gjenstander i hjemmet. Men du var kanskje ikke klar over at forsikringen også inneholder en ansvarsforsikring, som kan dekke skader du forårsaker på annen person eller eiendom.

Det er fort gjort å være uheldig. I løpet av et uoppmerksomt øyeblikk i trafikken kan du for eksempel sykle inn i en bil og bulke eller skrape den opp. Eller enda verre; sykle på og skade en person. For å forsikre deg mot utgifter knyttet til slike hendelser trenger du ansvarsforsikring, noe som er inkludert i SpareBank 1 sine innboforsikringer.

“Noe som kan få store konsekvenser for foreldrene dersom de ikke har forsikringen i orden”

– Det er viktig å huske at det bare er uaktsomme handlinger som dekkes. Forsettlige handlinger, når du gjør noe med viten og vilje, omfattes ikke, sier Lars Marthinsen, produktsjef bygning og løsøre i SpareBank 1 Forsikring.

– I de fleste saker er det barn som har vært uforsiktige for eksempel med lek med fyrstikker ol. Noe som kan få store konsekvenser for foreldrene dersom de ikke har forsikringen i orden.

Forsikringen omfatter flere områder

Innboforsikring gjelder for vann, brann og tyveri fra hjemmet ditt. Til og med advokatbistand i rettstvister kan i gitte tilfeller dekkes av innboforsikringen.

Når det gjelder tyveri av sykkel så er også dette noe som inngår i innboforsikringen. Hva du får igjen er avhengig av hvor du oppbevarer sykkelen din. Har du den inne i boligen eller i en separat garasje, får du mer igjen enn dersom du oppbevarer den utenfor hjemmet eller i en felles bod.

Ung mann og ung dame triller sykler på en asfaltert sti langs en elv.

“Bedre å være føre var, enn å plutselig befinne seg i en kjip situasjon”

Forsikringen omfatter også merutgifter til å bo et annet sted midlertidig i forbindelse med skade på bolig. Det vil si beløpet du eventuelt må betale mer i boutgifter enn det du vanligvis gjør. Det gjelder både leie av midlertidig bolig, eller hotellopphold hvis det dreier seg om noen få dager.

Det er bedre å være føre var, enn å plutselig befinne seg i en kjip situasjon. Innboforsikringen fra SpareBank 1 sikrer eiendelene dine økonomisk ved skade, tyveri og andre uhell. Velg mellom to ulike dekninger, avhengig av ditt behov.