Boligkjøp med lave skuldre

Publisert: 05/03/2018 | Kategori: Livsforsikring, Privatliv

Slik reduserer du risikoen ved kjøp av bolig.

Når du kjøper ditt første krypinn vet du at du er på god vei til å bli voksen. På ordentlig. Og når du senere selger den lille leiligheten og kjøper noe større og mer varig, kiler det gjerne ekstra i magen.

Stort ansvar

Å kjøpe bolig er for de aller fleste den største investeringen vi foretar oss i livet. Du binder deg til et lån som strekker seg mange år inn i fremtiden, og sammen satser dere alt på å leve så lykkelig som mulig innenfor de fire veggene som nå tilhører dere. Et huskjøp er forbundet med lykke og kjærlighet, men også stort ansvar.

Verden kollapser

Dessverre kan ”det umulige” skje: Den ene av dere faller fra, og verden kollapser. Følelsesmessig og økonomisk. I slike sitasjoner finnes det ikke en offentlig støtteordning som sørger for at den som er igjen får beholde huset, og plutselig opplever du hvor smertefullt det er å ha gjeld opp til ørene.

Det er nærmest umulig å vedlikeholde et lån som i utgangspunktet ble tatt opp basert på to inntekter når en av disse inntektene faller bort.

Bak det inn i budsjettet

Har du en livsforsikring, slipper den som sitter igjen å håndtere det økonomiske sjokket på egen hånd.

Forsikringen sørger nemlig for at du får utbetalt en erstatning som kan brukes til å betale ned hele eller deler av boliglånet, slik at du kan bli boende i hjemmet.

Det er en stor trygghet i en sårbar tid. For barna betyr det at de slipper å bytte skole og å flytte til et nabolag der man må bli kjent på nytt.

Den smarte måten å kjøpe hus på

Den smarteste måten å tegne en livsforsikring på, er å bake det inn i husbudsjettet. Det vil si at du tegner forsikringen samtidig som du tar opp huslån, og ser på utgiftene som en felles, nødvendig post. Da kjøper du en trygghet for deg selv og familien, som bidrar til at dere slipper et økonomiske kræsj dersom det utenkelige skulle skje.

Husk at en livsforsikring dekker alle typer dødsfall. Blir alvorlig syk, eller rammes av en ulykke, vil erstatningen være den samme. Dette er så langt på vei du kan komme for å kjøpe deg god samvittighet og ro i sjelen.