Derfor bør du forsikre ditt eget liv

Publisert: 22/02/2018 | Kategori: Livsforsikring, Privatliv

Har du noen gang tenkt på hva som kan skje med økonomien til partneren din hvis du går bort? Og hvilke økonomiske forutsetninger har barna dine for å klare seg, dersom du faller fra? I en tung tid kan livsforsikring utgjøre en betydelig forskjell.

Det er ikke alltid lett å forstå hvilke forsikringer som dekker hva, hvorfor man bør kjøpe eller hvem som tilbyr de beste løsningene. Ulike selskaper kan også gi den samme forsikringen ulike navn.

Enkelt forklart: En livsforsikring fungerer som en sikkerhet for dine etterlatte. Forsikringen utbetales som en engangssum ved dødsfall, og går til ektefelle. Dersom man ikke har ektefelle så går utbetalingen til arvinger etter loven med mindre andre avtaler er gjort med forsikringsselskapet. Er dere samboere må dere begunstige hverandre for at den etterlatte skal få utbetalingen.

Dette gir en trygghet for de som sitter igjen, og gir dem muligheten til å fortsette livet med samme levestandard

– Dette gir en trygghet for de som sitter igjen, og gir dem muligheten til å fortsette livet med samme levestandard. De kan fortsatt betjene lån og bo i samme bolig, barna kan fortsette på samme skole og familien kan fortsatt delta på ulike aktiviteter.

– Konsekvensene ved at en i husholdningen dør, er at man mister en inntekt og dermed reduserer betalingskraften man hadde før, sier produktsjef for livsforsikring i SpareBank1 Forsikring, Pål Borge-Eikli.

Sikrer både partner og barn i etterkant

Dersom din partner skulle gå bort vil hans eller hennes forsikring sikre deg en engangsutbetaling som du for eksempel kan bruke til å nedbetale hele eller deler av boliglånet. Alternativt kan barna deres få penger som vil gi dem muligheten til å komme seg inn i boligmarkedet, studere i utlandet eller oppleve verden – noe de kanskje ellers ikke har mulighet til med bare en forelder.

– Skulle enten du eller din kjære falle fra, kan altså en livsforsikring sørge for at økonomien ikke er det som setter en stopper for at livet går videre. Man skal få jobbe seg gjennom sorgen det er å miste en man er glad i uten å måtte tenke på regninger, lån og budsjetter.

Altfor få tenker konsekvenser

Livsforsikring
  • Livsforsikringen kan bidra til at partneren din har betjene lånet dere tok opp sammen, og dermed beholde boligen.
  • Dine etterlatte er sikret utbetaling, uansett årsak til dødsfall.
  • Du velger selv hvor stort beløp som skal utbetales.

All statistikk tyder på at nordmenn er flinkere til å forsikre materielle goder enn vi er til å forsikre oss selv. Borge-Eikli mener noe av grunnen er at vi er veldig klare over at det er dyrt å krasje bilen eller å miste huset i brann. Dessverre er det alt for få som tenker over hvilke konsekvenser et dødsfall fører med seg.

– Mister du huset er det mulig å bygge et nytt, men mister du en person får du aldri han eller henne tilbake. Den økonomiske belastningen ved at noen dør er noe helt annet enn hvis bilen blir ødelagt. Derfor anbefaler vi alle å ha en livsforsikring, spesielt hvis du har økonomiske forpliktelser – og det har jo de fleste, sier han.

Lånetakere anbefales livsforsikring

Det er kanskje lett å glemme å forsikre sitt eget liv. Vi går jo ikke rundt og tenker på at vi kommer til å gå bort en dag. Derfor er det mange som kjøper livsforsikring etter å ha blitt tipset av banken i forbindelse med at de tar opp lån. Tar du opp lån sammen med en annen, og du faller fra, vil vedkommende nemlig sitte med store låneforpliktelser, men med en langt mindre betalingsevne.

Tar du opp lån sammen med en annen, og du faller fra, vil vedkommende nemlig sitte med store låneforpliktelser

– La oss si at et ektepar tar opp et lån på tre millioner der begge har en årsinntekt på 500.000,- kroner. Lånet deres er da tre ganger inntekten deres tilsammen, noe de normalt sett fint kan betjene. Hvis en av inntektene faller bort på grunn av dødsfall er jo lånet fortsatt på tre millioner, men det utgjør nå seks ganger inntekten til den ene som sitter igjen. Et slikt lån ville være vesentlig vanskeligere å betjene, og kommer til å by på utfordringer.

– Med livsforsikring kan den gjenværende betale ned hele eller deler av lånet avhengig av hvor høy forsikringssum den som faller fra har valgt. Derfor anbefaler jeg på det sterkeste å alltid sette en forsikringssum som er like høy som din totale gjeld eller mer, sier Pål Borge-Eikli.