Dette må du vite om pensjon

Publisert: 13/03/2017 | Kategori: Bedriftsliv, Pensjon for bedrifter

Bedriftslivet består av mer enn bare arbeidsdager. Det administrative er også en stor del av driften. Pensjon kan ofte oppfattes som komplisert og forvirrende. Det trenger det ikke å være. Her er en enkel oversikt som gir noen nyttige svar.

Hva er pensjon?

Pensjon er en slags etterlønn som utbetales når man avslutter arbeidskarrieren. Alle nordmenn som har fylt 67 år får en minimumspensjon fra Folketrygden. I tillegg skal det spares gjennom en pensjonsavtale fra jobben. Hvor mye man mottar i pensjon avhenger av inntekt og antall år man har jobbet.

Må jeg ordne pensjon til mine ansatte?

Ja. De fleste bedrifter er pålagt å spare til pensjon for de ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon. Selv om du bare har én ansatt, i tillegg til deg selv, i 75% stilling må du tilby tjenestepensjon. Har du bare deltidsansatte? Da må du tilby OTP hvis de til sammen utgjør mer enn to årsverk.

Hvem skal være med i pensjonsordningen?

Alle ansatte over 20 år som jobber 20% eller mer skal være med. I praksis betyr det at alle over 20 år som jobber mer enn 7,5 timer i uken skal meldes inn i pensjonsordningen.

Når må jeg bestille pensjon?

Nye ansatte skal meldes inn fra dagen de ansettes. Alle andre i din bedrift håper vi at du allerede har meldt inn.

Hvilke pensjonsordninger finnes?

Det er to typer pensjon som gjelder. Innskuddspensjon og hybridpensjon. Innskuddspensjon er den vanligste formen for pensjonssparing mens hybridpensjon har tatt over for ytelsespensjon. Mer detaljert beskrivelse finner du her.

Får jeg noen skattefordeler?

Ja. Innbetalingene kan trekkes fra det skattbare overskuddet. De inngår også i grunnlaget for arbeidsgiveravgiften. Helt konkret kan det bety en potensielt sett bedre økonomisk situasjon for din bedrift.

Er det noen skattefordeler for mine ansatte?

Helt klart! Gunstige skatteregler gjør at en god pensjonsordning kan anses som et verdifullt gode. For en ansatt vil en tusenlapp i økt pensjonssparing totalt sett gi mer enn en tusenlapp i økt lønn. Inntektene og avkastningene er nemlig skattefrie helt frem til uttaksalder. Når pensjonen utbetales beskattes den også gunstig. En vinn-vinn situasjon på mange måter.

Hvilken pensjonsordning bør jeg velge?

Det vanligste er innskuddspensjon. For bedrifter som allerede har ytelsespensjon er det naturlig å gå over til hybridpensjon. Å finne riktig pensjon er ganske enkelt. Bare klikk her og bli kjent med dine alternativer.