Hvilken pensjonsordning er riktig for dine ansatte?

Publisert: 24/05/2016 | Kategori: Pensjon for bedrifter, Privatliv

Det er flere pensjonsordninger å velge mellom.

Som arbeidsgiver kan du velge mellom ulike pensjonsordninger for dine ansatte, og det er lett å gå seg bort i pensjonsjungelen. Så hva er det riktige valget for dine ansatte?

Ytelsespensjon
 • Avtalt livsvarig utbetaling ved 67 år
 • Ytelsen avhenger av sluttlønn og tjenestetid ved 67 år
 • 30 – 40 års tjenestetid før ytelsen er nådd
 • Kvinner og menn får like stor årlig pensjon
 • Premien uforutsigbar og sterkt økende med alder
 • Pensjonen er forutsigbar hvis man har samme arbeidsgiver til 67 år
 • Kostnader betalt av arbeidsgiver i utbetalingsperioden
 • Garanti mot verdifall i inn- og utbetalingsperioden
 • Omkostninger er betalt av arbeidsgiver i inn- og utbetalingsperioden
 • Ikke tilpasset pensjonsreformen

Tidligere kunne du bare velge mellom to alternativer for pensjonssparing for bedrifter: Ytelsespensjon og innskuddspensjon. Da Lov om tjenestepensjon kom i 2014, fikk vi et tredje alternativ: Hybridpensjon, som har en blanding av egenskaper fra ytelsespensjon og innskuddspensjon. Den nye hybridløsningen gir bedriften din flere fordeler, og tar på mange måter det beste fra to verdener.

Noen grunner til at det kan være smart å velge hybridpensjon

Hva er egentlig unikt med hybridpensjon i forhold til andre løsninger?

Hybridpensjon gir forutsigbare for kostnader

Forutsigbare kostnader

For en arbeidsgiver er det viktig med forutsigbare kostnader, og en pensjonsordning som er enkel å administrere. Hybridpensjon er både mer forutsigbar og mindre kostbar for arbeidsgiveren enn en ytelsespensjonsordning. Med hybridpensjon settes det av en fast del av lønnen, i likhet med innskuddspensjon. I tillegg er maksimalsatsene for sparing også de samme.

Hybridpensjon
 • Avtalt pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn med livsvarig utbetaling
 • Ytelsen avhenger av:
  1. Ved årlig lønnsvekstgaranti: snittlønn og tjenestetid
  2. Ved avtalt investeringsrisiko: snittlønn, tjenestetid og avkastning
 • Hvert år teller like mye
 • Kvinner og menn får like stor årlig pensjon
 • Premie er forutsigbar arbeidsgiver
 • Valg av forvaltningsform, garanti eller investeringsvalg, avgjør pensjonens forutsigbarhet
 • Garanti mot verdifall i utbetalingsperioden
 • Omkostninger er betalt av arbeidsgiver i inn- og utbetalingsperioden
 • Fullt ut tilpasset pensjonsreformen

Trygt og rettferdig valg

Med Hybridpensjon deler arbeidsgiver, arbeidstaker og forsikringsselskap ansvar og risiko mellom seg, for å sikre at det blir en god pensjon i framtida

Livsvarig utbetaling

I hybridpensjon har man vanligvis garantert livsvarig utbetaling, i likhet med ytelsespensjon. Ved død brukes gjenstående saldo til å finansiere de andre i forsikringsfelleskapet som fortsetter å leve. Hvis bedriften har valgt innskuddspensjon vil en eventuell gjenstående saldo (hvis man dør før pensjonskapitalen er utbetalt, vanligvis ved 77 år) bli utbetalt som pensjon til forsørgede barn eller ektefelle/samboer.

Du kan velge mellom garanti eller individuelt investeringsvalg

Innskuddspensjon
 • Avtalt pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn med opphørende utbetaling, tidligst ved 77 år
 • Ansatt har investeringsrisikoen
 • Hvert år teller like mye
 • Ingen kompensasjon for at kvinner lever 3-4 år lenger enn menn
 • Pensjonen utbetales til etterlatte ved dødsfall
 • Premie er forutsigbar for arbeidsgiver
 • Pensjonen er uforutsigbar
 • Investeringsrisiko i utbetalingsperioden
 • Omkostninger betales av ansatt i utbetalingsperioden
 • Tilpasset pensjonsreformen

Hybridpensjon tilbys i flere varianter, og det er mulig å velge hvilken risiko og forutsigbarhet man ønsker på pensjonssparingen.

 • Lønnsvekstgaranti gir garanti for at pensjonsbeholdningene minst utvikler seg i takt med lønnsveksten.
 • Nullgaranti sikrer at positiv avkastning kommer de ansatte til gode, samtidig som pensjonskapitalen til enhver tid er beskyttet mot negativ avkastning.
 • Investeringsvalg har ingen garanti, men de ansatte får muligheten til å velge spareprofil og risiko tilpasset egne preferanser.

Dette er tjenestepensjon

Tjenestepensjon er det arbeidsgiver sparer for deg, i tillegg til det du får fra folketrygden.