3 fordeler med hybridpensjon

Publisert: 25/05/2016 | Kategori: Pensjon, Privatliv

Slik kan du både ivareta dine ansatte og få god kontroll på økonomien.

Leder du en bedrift med galopperende pensjonsutgifter? Ønsker dere bedre kontroll på pensjonskostnadene, samtidig som dere vil ta vare på de ansatte?

Ny pensjonsordning for de ansatte

Signo er en privat ideell virksomhet som gir tegnspråklige tilbud til hørselshemmede og døvblinde. Virksomheten har over 1000 ansatte, som jobber med alt fra spesialpedagogikk til møbelsnekring.

Viktig å ta vare på de ansatte, og gi dem en god pensjon for fremtiden

For Signo er det viktig å ta vare på de ansatte, og gi dem en god pensjon for fremtiden. Med Ken Davidsen, tidligere generalsektretær i Signo, i spissen ble alle aspekter ved pensjon nøye undersøkt. Det var ingen tvil om at hybridpensjon var den beste løsningen for dem.

Ga de ansatte en stemme

– Vi har brukt mye tid på å analysere ting, og jobbet lenge med hybridpensjon. Vi fikk mye informasjon fra ansatte og tillitsvalgte. Det var ingen som visste helt konkret hva slags pensjon vi hadde fra før, og samtidig måtte vi finne ut hva hybridpensjon var, sier han.

Davidsen anbefaler også andre til å gi de ansatte en mulighet til å fortelle sin mening. Det gjør at de får tillit til at bedriften ønsker det beste for dem.

Derfor er hybridpensjon et godt valg

Hybridpensjon er en mellomting mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. I sparetiden ligner hybridpensjon mest på innskuddspensjon ved at arbeidsgiver sparer en prosent av lønnen. For å sikre lik pensjon for kvinner og menn, spares det ekstra for kvinner. I utbetalingstiden er hybridpensjonen mer lik ytelsespensjon, ved at pensjonen utbetales livsvarig, og pensjonskapitalen ikke utbetales til etterlatte hvis en ansatt dør, men heller bidrar til høyere pensjon til de ansatte som fortsatt lever.

1. Enkelt å forstå

Ken Davidsen i Signo er fornøyd med at alle ansatte under 52 år, samt alle nye ansatte, går inn i hybridpensjonsordningen. Slik blir det færre som har ytelsespensjon.

– Ytelsespensjon er så komplisert at det er nesten umulig å sette seg inn i, og vite hvor mye folk skal få i pensjon, forklarer Davidsen og legger til.

– Hybridpensjon er mye enklere å forklare. Det er en ordning som folk skjønner.

2. Kontroll på økonomien

For styret i Signo var det en utfordring å få kontroll på økonomi og kostnader med ytelsespensjon. De måtte ta grep for å sette skuta på riktig kurs. Derfor var de opptatt av pris, og at pengene som ble innbetalt skulle gå til de ansatte.

– Styret så at kostnadene bare steg og steg, og vi hadde for høye pensjonsforpliktelser. Vi måtte ta grep og ansvar for egen økonomi og ved å bytte pensjonsordning ville disse fremtidige pensjonsforpliktelsene reduseres og Signos egenkapital forsterkes, sier Davidsen.

– Det var viktig å analysere egen virksomhet, og tenke langsiktig. Hybridpensjon er blant annet enklere enn ytelsespensjon når det gjelder regnskapsføring og budsjettering.

OPPTATT AV GODE VERDIER: Signo er en privat ideell virksomhet som gir tegnspråklige tilbud til hørselshemmede og døvblinde, og er opptatt av at sine ansatte får en god pensjonsordning for fremtiden. (Foto: Signo)

3. Opptatt av et godt verdisyn

I tillegg var det viktig med en pensjonsordning, som samsvarer med Signos verdier og menneskesyn.

– I vurderingen av pensjonsordning har vi også vært opptatt av at SpareBank1 har en folkelighet vi liker. Vi har en del verdier som ligger i bunn, og vi velger derfor en pensjonsordning som vi kan stå inne for, og som vi kan presentere for de ansatte. Vi ville heller ikke ha for store forskjeller mellom ansatte som har ytelsespensjon og de som går over til hybridpensjon, sier Davidsen og legger til.

– Vi har også vært opptatt av at SpareBank1 har en folkelighet vi liker

– En annen grunn til at vi valgte hybridpensjon er at vi har mange kvinnelige ansatte, og mange som ikke har full opptjening og jobber deltid. Disse kan falle utenfor i andre pensjonsordninger.

Nå er Signo svært fornøyd med valget av hybridpensjon, som de mener er en pensjon for fremtiden.