Et godt valg for deg med høyere utdanning

Publisert: 22/08/2016 | Kategori: Pensjon, Privatliv

Nå er det viktigere enn noen gang å tenke på pensjon.

Er du usikker på hva slags pensjonsordning som passer best for deg? Forsker, Jon Hippe, i Fafo mener at hybridpensjon er en veldig god løsning for de med høyere utdanning.

– Hybridpensjon ligner på offentlig tjenestepensjon, og er dermed enkel å bruke for arbeidsgivere som vil tiltrekke seg akademikere fra det offentlige. Akademikere forventes dessuten å leve lenge, og bør være opptatt av å ha en pensjonsordning som gir utbetaling så lenge de lever, forklarer Hippe.

Hva er hybridpensjon?

Hybridpensjon er en mellomting mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. I sparetiden ligner hybridpensjon mest på innskuddspensjon ved at arbeidsgiver sparer en prosent av lønnen. For å sikre lik pensjon for kvinner og menn spares det ekstra for kvinner. I utbetalingstiden er hybridpensjonen mer lik ytelsespensjon, med utbetaling som varer livet ut. Hvis en ansatt dør utbetales saldo ikke til etterlatte, men bidrar til høyere pensjon til de ansatte som fortsatt lever.

Fordeler for deg som ansatt

Hybridpensjon garanterer at saldo ikke synker i verdi på grunn av negativ avkastning (0-garanti). Garantien gjelder for hvert år, og er det tryggeste alternativet for den fremtidige pensjonen din. I tillegg setter arbeidsgiver av penger til kostnader for hele spare- og utbetalingsperioden. Det er absolutt verdt å kjempe for at bedriften din skal velge hybridpensjon.

Viktigere enn før

Nå er det viktigere enn noen gang å finne ut hva du får i pensjon. Spesielt unge arbeidstakere bør tenke på pensjon, fordi de vil få mindre fra folketrygden enn tidligere generasjoner.

– Folketrygden vil over tid gi lavere dekning i forhold til tidligere inntekt enn man fikk tidligere. I praksis vil man være helt avhengig av en tjenestepensjon på toppen av folketrygden for å sikre seg rundt 2/3 av livsinntekten i årlig pensjon, avslutter Hippe.

SpareBank 1 er en av få tilbydere av hybridpensjon. En pensjonsordning du bør bli kjent med. Det kan lønne seg.