Får du spørsmål om hybridpensjon?

Publisert: 22/08/2016 | Kategori: Pensjon, Privatliv

Dette bør du vite om hybridpensjon.

Som tillitsvalgt får du sikkert spørsmål om alt mellom himmel og jord og du kan sikkert svare på mye. Hva om du får spørsmål om pensjon, kan du svare da?

Mange er opptatt av pensjon

Pensjon er et tema som flere og flere interesserer seg for, og mange ønsker å påvirke sin fremtidige pensjonisttilværelse.

Derfor er det viktig at du som tillitsvalgt har nok kunnskap om pensjon til å kunne besvare spørsmål på en god måte, og ta spørsmål og ønsker om pensjon videre med arbeidsgiver.

Hvilke pensjonsordninger finnes?

I Norge kan bedrifter spare pensjon for de ansatte på tre måter:

 1. Ytelsespensjon
 2. Innskuddspensjon
 3. Hybridpensjon

Hybridpensjon er som navnet tilsier, en hybrid av ytelses- og innskuddspensjon, og har en blanding av egenskaper fra begge disse pensjonsordningene. Den nye hybridløsningen gir bedriften din flere fordeler, og tar på mange måter det beste fra to verdener.

Ytelsespensjon har tradisjonelt vært trygt og forutsigbart, men er ikke tilpasset pensjonsreformen. Det kan også være vanskelig å regne ut og forstå hva de ansatte skal få i pensjon. I tillegg er det betydelige kostnadsutfordringer knyttet til ytelsespensjon på grunn av lavt rentenivå og økning i levealder.

Hybridpensjon er en løsning for bedrifter som er opptatt av rettferdig tjenestepensjon, men samtidig har behov for forutsigbare kostnader og forpliktelser. Les mer om hvorfor den ideelle organisasjonen, Signo, valgte hybridpensjon for sine ansatte.

Hybridpensjon gir både arbeidsgiver og arbeidstaker flere fordeler, og er en mer rettferdig og forutsigbar pensjon enn tidligere løsninger.

Her er noen av fordelene:

 • Pensjonsopptjeningen gjelder fra første lønnskrone.
 • Pensjonen skal opptjenes slik at kvinner oppnår samme pensjonsutbetaling som menn i hele utbetalingstiden.
 • Bedriften gir mer pensjon for pengene: Pensjonsbeholdningen benyttes til alderspensjon og ikke til «tilfeldige arvinger», noe som betyr høyere årlig pensjon i utbetalingsperioden.
 • Hybridpensjon har livsvarig utbetaling som hovedregel.
 • Forsikringsselskapet garanterer for at pensjonsutbetalingen ikke skal reduseres som følge av variasjoner i finansmarkedet eller økende levealder.
 • Arbeidsgiver har ansvar for at fremtidig forvaltning og administrasjon av pensjonsbeholdningen er ferdig betalt hvis du slutter i jobben.
 • Garantier i oppsparings- og utbetalingstiden tar bort risikoen for at arbeidstaker gjør uheldige investeringsvalg for pensjonsbeholdningen sin.
 • Hybridpensjon er fullt ut tilpasset pensjonsreformen og er derfor mer logisk og enklere å forstå i den samlede pensjonssammenhengen.
 • Regelverket for hybridpensjon er fleksibelt og kan tilpasses både bedriftens og de ansattes behov på en god måte.

Lyst til å vite mer om hybridpensjon? Kontakt SpareBank1 for mer informasjon i dag. Vi hjelper deg gjerne!