Pensjonseksperten gir deg gode råd

Publisert: 22/08/2016 | Kategori: Pensjon, Privatliv

Få svar på ting du lurer på om hybridpensjon.

Mange er usikre på om de har en god pensjonsordning gjennom jobben. Det finnes flere gode tjenestepensjoner på markedet i dag, som arbeidsgivere kan velge blant.

De fleste kjenner nok til – eller har – Innskuddspensjon eller Ytelsespensjon på jobben, men kjenner kanskje ikke til den relativt nye “Hybridpensjonen”? Hva inneholder den i forhold til de andre tjenestepensjonsordningene?

Pensjonsekspert, Ståle Nerland, hos SpareBank 1, har lang erfaring med å gi råd om ulike pensjonsordninger. Her forklarer han deg litt generelt om pensjon og om den nye hybridpensjonen:

Hva betyr det å ha en god tjenestepensjon på jobben?

– Alle arbeidstakere, med noen få unntak, har rett til pensjonssparing fra sin arbeidsgiver, så lenge de mottar lønn. Dette er pensjon du vil få utbetalt i tillegg til det du får fra “det offentlige”, Folketrygden.

– Det mest vanlige er at arbeidsgiver betaler en bestemt prosent av ansattes lønn inn til en pensjonskonto hver måned.

Noe som avgjør for hvor store pensjonsutbetalinger du vil få i fremtiden er blant annet hvor mye arbeidsgiver betaler inn, hvordan pensjonspengene forvaltes og hvor mange år du vil få utbetalinger fra tjenestepensjonen(e) du har gjennom livet.

I Hybridpensjonen spares en prosentandel av all lønn fra første krone

– Hybridpensjon er en mellomting mellom Ytelses- og Innskuddspensjon. Så lenge du er ansatt hos en arbeidsgiver med Hybridpensjon, må arbeidsgiver spare til din pensjon av lønnen din – fra første krone. Dette er gunstig, særlig for de med lav eller middels inntekt.

Hybridpensjon – en kjønnsrettferdig pensjon

En arbeidsgiver som tilbyr hybridpensjon forplikter seg til å spare noe mer for kvinnelige arbeidstakere, slik at kvinner som statistisk sett lever lengre enn menn, får lik pensjonsandel som menn. Slik er det også i Ytelsespensjon.

Som regel garanti om livslang utbetaling

– Når du går av med pensjon og skal få utbetalt fra Hybridpensjon, er den mer lik Ytelsespensjon, ved at du som hovedregel blir garantert pensjon fra ordningen så lenge du lever. I noen tilfeller kan det settes en aldersgrense.

Utbetalingene garantert mot verdifall

Som pensjonist er utbetalingene også garantert mot verdifall. Det betyr at forsikringsselskapet som forvalter pensjonspengene garanterer for at det arbeidsgiver har spart opp ikke synker i verdi, selv om aksjekursene skulle falle.

Hva skjer hvis en ansatt dør før pensjonsalder?

– I Hybridpensjonen blir pensjonskapitalen til en ansatt som dør overført til den samlede pensjonskapitalen, som dermed øker overfor ansatte som skal få utbetalt fra hybridpensjonen.

Det samme gjelder for de som har ytelsespensjon, men her er det arbeidsgiver som blir tilgodesett med lavere innbetaling. I innskuddspensjon blir saldo eller pensjonsbeløp hvis den ansatte dør før 77 år utbetalt som pensjon til forsørgede barn eller ektefelle/samboer.

Ønsker du å vite mer om hybridpensjon, ta kontakt med oss i SpareBank 1.