Visste du at kvinner risikerer å få mindre i pensjon enn menn?

Publisert: 24/05/2016 | Kategori: Pensjon, Privatliv

Er du i full jobb kan du sikre deg en tryggere alderdom allerede nå.

Kvinner kan også bli pensjonsvinnere, men oftest blir de ikke det. Det er det flere årsaker til: Kvinner har ofte lavere lønn enn menn, og mange kvinner jobber deltid. Faktisk jobber nærmere en halv million kvinner deltid i Norge. For kvinner er pensjon et viktig tema det er verdt å ta en nærmere titt på.

Ytelsespensjon
 • Avtalt livsvarig utbetaling ved 67 år
 • Ytelsen avhenger av sluttlønn og tjenestetid ved 67 år
 • 30 – 40 års tjenestetid før ytelsen er nådd
 • Kvinner og menn får like stor årlig pensjon
 • Premien uforutsigbar og sterkt økende med alder
 • Pensjonen er forutsigbar hvis man har samme arbeidsgiver til 67 år
 • Kostnader betalt av arbeidsgiver i utbetalingsperioden
 • Garanti mot verdifall i inn- og utbetalingsperioden
 • Omkostninger er betalt av arbeidsgiver i inn- og utbetalingsperioden
 • Ikke tilpasset pensjonsreformen

Kvinnene lever lenger

At kvinner lever lenger enn menn er med på å øke forskjellene. Ved å leve lenger, og samtidig ha mindre oppspart pensjon enn menn, må færre pensjonspenger fordeles over flere år.

Sparer mer for kvinnene

Heldigvis finnes det en løsning for å jevne ut ulikhetene mellom kvinner og menns pensjon. Med hybridpensjon sparer arbeidsgiver ekstra for kvinner i tjenestepensjon, nettopp for å ta høyde for at kvinnene lever lenger.

– Hybridpensjonen tjenes opp slik at kvinner oppnår samme pensjonsutbetaling som menn i hele utbetalingstiden, forklarer Ståle Nerland, pensjonsekspert i SpareBank1.

Livsvarig utbetaling, uansett hvor lenge du lever

Hybridpensjon
 • Avtalt pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn med livsvarig utbetaling
 • Ytelsen avhenger av:
  1. Ved årlig lønnsvekstgaranti: snittlønn og tjenestetid
  2. Ved avtalt investeringsrisiko: snittlønn, tjenestetid og avkastning
 • Hvert år teller like mye
 • Kvinner og menn får like stor årlig pensjon
 • Premie er forutsigbar arbeidsgiver
 • Valg av forvaltningsform, garanti eller investeringsvalg, avgjør pensjonens forutsigbarhet
 • Garanti mot verdifall i utbetalingsperioden
 • Omkostninger er betalt av arbeidsgiver i inn- og utbetalingsperioden
 • Fullt ut tilpasset pensjonsreformen

Med hybridpensjon får du utbetalt pensjon så lenge du lever, i likhet med ytelsespensjon. Livsvarig pensjon er spesielt gunstig for unge og kvinner, fordi de forventes å leve lenge.

– Levealderen øker for alle, men mange får ikke tjenestepensjon ut livet. Livsvarig tjenestepensjon sikrer deg en tryggere alderdom. Med hybridpensjon kan du velge å ta ut deler av pensjonen tidlig, og fortsatt få livsvarig utbetaling, uansett hvor gammel du blir!

Innskuddspensjon gir større ulikheter

Hvis arbeidsgiveren din derimot planlegger å endre fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, vil det ha størst konsekvens for kvinnene.

Innskuddspensjon
 • Avtalt pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn med opphørende utbetaling, tidligst ved 77 år
 • Ansatt har investeringsrisikoen
 • Hvert år teller like mye
 • Ingen kompensasjon for at kvinner lever 3-4 år lenger enn menn
 • Pensjonen utbetales til etterlatte ved dødsfall
 • Premie er forutsigbar for arbeidsgiver
 • Pensjonen er uforutsigbar
 • Investeringsrisiko i utbetalingsperioden
 • Omkostninger betales av ansatt i utbetalingsperioden
 • Tilpasset pensjonsreformen

– – I dagens ytelsesordninger får kvinner og menn lik årlig livsvarig pensjon for lik karriere/lønn. Dette er et prinsipp som det er mulig å videreføre dersom hybridpensjon velges som erstatning for dagens ytelsespensjon, forteller Ståle Nerland.

Unngå usikkerhet

Vet du egentlig hvor mange prosent av lønnen din som spares til pensjon hvert år, og hvilken pensjonsordning arbeidsgiveren din har i dag? Ta kontakt med din HR-avdeling eller nærmeste tillitsvalgt, og få svarene. Slik kan du også påvirke arbeidsgiver til å velge den beste pensjonsordningen for deg.

Dette er tjenestepensjon

Tjenestepensjon er det arbeidsgiver sparer for deg, i tillegg til det du får fra folketrygden.