Skadet på jobb – hva nå?

Publisert: 13/03/2017 | Kategori: Bedriftsliv, Yrkesskadeforsikring for bedrifter

Uhellet er ute. En av dine ansatte skader seg i arbeidstiden og dagen snus på hodet. Hvordan håndterer man saken? Hvem gjør hva? Og finnes det noe som kan få vedkommende raskere tilbake på jobb igjen?

Det første du må gjøre er selvfølgelig å gi hjelp. Få tak i lege, ambulanse, kjør til legevakten og sørg for at den som har skadet seg får den behandlingen som trengs. Deretter er det et par formaliteter du må ta hånd om.

Meld inn skaden til NAV

Arbeidsgiver har meldeplikt og må fylle ut et skademeldingsskjema hos NAV. Det er viktig at skjemaet fylles ut så presist og grundig som mulig. Skademeldingen fylles ut punktvis og du kan laste det ned her.

Meld inn skaden til bedriftens forsikringsselskap

Dette er i utgangspunktet arbeidstakerens eget ansvar, men gjøres ofte sammen med arbeidsgiver. Meld inn skaden her. Ønsker du å snakke med oss, kan du nå oss på 915 02300. Ved alvorlige yrkesskader skal politiet og arbeidstilsynet varsles.

Hva dekker den lovpålagte forsikringen?

Alle ansatte må forsikres, og du er pålagt å tilby en yrkesskadeforsikring. Forsikringen dekker utgifter og tap som følge av sykdom som regnes som yrkesskade eller -sykdom. Belastningsskader dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen. Har man vært syk og en lege mener at sykdommen kan knyttes mot yrket, plikter legen å sende melding til NAV.

Varige skader og langvarig fravær

Hvis den ansatte får en varig skade må man få en vurdering av spesialist. Det tas stilling til den ansattes evne til å jobbe, samt gjøres en vurdering av grad av medisinsk invaliditet. Spesialisten vil også bedømme sammenhengen mellom ulykken og skaden.

Behandlingsforsikring kan gi en raskere vei tilbake

Behandlingsforsikring gir dine ansatte trygghet og raskere behandling. De kan unngå lange helsekøer og nyter godt av medisinsk hjelp i det private helsevesen. Både når det kommer til sykdom og ulykke gjør behandlingsforsikringen seg gjeldende.

Behandlingsforsikring er et attraktivt gode som er til det beste for deg og dine medarbeidere. Du kan lese mer om behandlingsforsikringen her.